תאורת לד הינה תאורה חסכונית משמעותית

 הנחשבת לירוקה, שרוב האנרגיה שלה משמשת לתאורה.

יתרונות תאורת הלד הופכים אותה לתאורה אופטימלית

ולקוחותינו מוכיחים זאת:

website by Fastudio

טל פתרונות תאורה חסכוניים

LED מכירה והתקנת נורות

P.O.Box 647, 46105 Herzelia, Israel

Tel 0505259069 \ Fax 153509226279

Email: tal-2000@zahav.net.il

  • b-facebook