אודות נורות הלד שמייבאת חברתנו:

נורות LED שבהם שטף האור של הנורה, היעילות האורית, ומשך חייה הם באיכות גבוה מאוד

נורת LED באיכות גבוה הכוללת עדשות, אלקטרוניקה (דרייברים), ומבנה גוף התאורה עצמו.

בכל התקנה אנו מחשבים ראשית את דרישות יעילות האורית בהתאם לדרישות הלקוח. לאחר מכן וכחלק מהפיילוט אותו אנו מבצעים, אנו מודדים את שטף האור בפועל הנמדד בלוקס.

אורך חיים

כיום אורך חיי נורות הפלואורסצנטיים הקיימים בשווקים נעה בין 15000 – 10000 שעות

אנו מייבאים אך ורק נורות בעלות משך חיים נקוב של לפחות 30,000 שעות (לרוב 50,000 שעות).  הדבר מבטא כי לאחר 30,000 שעות יהיה שטף האור של הנורה 90% מהשטף ההתחלתי.

יעילות

כיום טווח היעילות האורית של מגוון גופי תאורת הפלואורסצנטיים הקיימים בשווקים נעה בתחום של 50 -70 לומן פר ואט שנצילותם 40% – 10% ואנרגית האור הופכת לאנרגית חום = פחות אור, יותר חום

חברתנו מייבאת נורות LED עם הטכנולוגיה מתקדמת  שנצילותם היא כ-90%, דהיינו כ-10% מהאנרגיה החשמלית במבוא אובדת (בצורת חום) רק במעבר דרך הדרייבר

ואנו מייבאים אך ורק נורות LED בעלות מערכת קירור טובה וייחודית גופי קרור ופן קירור

  והיעילות האורית של 110 לומן פר ואט.

תקנים

החשיבות של תקנים מתבטא באיכות המוצרים הקיימים בשוק, שחלקם בעלי איכות ירודה, כך שאינם מספקים את דרישות התאורה המיוחלות ואף אינם עומדים בהצהרות היצרנים ביחס למשך חיים שימושי ותפוקת האור, שהם בין המאפיינים החשובים ביותר של הנורות.

חברתנו מייבאת אך ורק נורות בעלות תקנים מחמירים. רשימת התקנים מסופקת בהמשך.